[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by WWW.KROOX.NET ฟรีใบงานนักเรียน
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ (watpichaiyatschool)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.81.119.14     เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 68 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
บทความ blog ล่าสุดโดย
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
ค้นหาจาก google

  
กระดานงาน - แสดงโครงการ # 16

ชื่อโครงการสถานะ%ความสำคัญ
โครงการประหยัดเก็บออมN/A0ปานกลาง
สถิติของโครงการ/ข้อมูลทั่วไป
วันเริ่มต้น: 16/05/2013
วันสิ้นสุด (ประมาณการ): 30/03/2014

รายละเอียดของโครงการ:
    ชื่อโครงการ โครงการประหยัดเก็บออม หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ ปีการศึกษา 2555 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทร์จิรา สาริวาท 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ปัญหาที่เห็นได้ชัดคือปัญหาเศรษฐกิจ จึงทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่ในสังคมไทยมีปัญหาในการใช้จ่ายมากซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อตัวเด็ก เด็กๆจึงต้องปรับตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ คณะครูสายชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดพิชัยญาติ มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเล็งเห็นความสำคัญในการประหยัดเก็บออม และเพื่อเป็นการสนองนโยบายโครงการตามพระราชบัญญัติของในหลวง คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้วางโครงการประหยัดเก็บออมขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีในการประหยัด และรู้จักเก็บออมให้กับเด็ก ซึ่งเด็กสามารถนำวิธีการประหยัดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมนี้เฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นทุนในการศึกษาในชั้นต่อไป 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อตอบสนองนโยบายโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.2 เพื่อให้เด็กตระหนักและเห็นความสำคัญของการออมทรัพย์ 2.3 เพื่อให้เด็กรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด 2.4 เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็ก 3. เป้าหมายของโครงการ 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 นักเรียนชั้นอนุบาล1 และ 2 จำนวน 53 คน เข้าร่วมโครงการ 3.1.2 ครูสายชั้นอนุบาล พี่เลี้ยงเด็กเข้าร่วมโครงการ 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนอนุบาลทุกคนรู้จักการประหยัดเก็บออม และสามารถนำวิธีการประหยัดไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 4. ลักษณะโครงการ เป็นโครงการที่ช่วยปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีของเด็ก ในการรู้จักประหยัดและเก็บออม 5. แนวทางการดำเนินงาน 5.1 ประชุมครูและคนเลี้ยงเด็กในสายอนุบาล 5.2 ขอคำปรึกษาจากผู้อำนวยการ 5.3 ประชุมผู้ร่วมงานเพื่อวางแนวทาง 5.4 ดำเนินงานโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 สิ้นสุดโครงการ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 6. ค่าใช้จ่ายของโครงการ ได้รับจากการบริจาคในการจัดซื้อกระปุกออมสิน 7. ปัญหาและอุปสรรค 7.1 เด็กไม่ได้นำเงินมาใช้จ่ายประจำวัน 7.2 ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง 8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กจะมีลักษณะนิสัยที่ดีในการประหยัดและการเก็บออม 9. การติดตามและประเมินผล 9.1 ความร่วมมือของผู้ปกครอง 9.2 สำรวจพฤติกรรมการรู้จักประหยัดของเด็ก 9.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการของอาจารย์ประจำชั้น ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นางจันทร์จิรา สาริวาท) ครูผู้ช่วย ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นางสาวรัตนา สนั่นเอื้อ) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

งานในโครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
ยังไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

สมาชิกของโครงการตำแหน่ง
ยังไม่มีสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับงานนี้