กลุ่มงานบริหารทั่วไป- บุคลากรบุคลากร :: กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ชื่อ-สกุล : นายสุภาพ หมั่นงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichayatschool@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวชลธิชา วุฒิพงศ์ปรีชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichayatschool@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวยุภานันท์ ศิลาคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichayatschool@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางบุญมี ดอนแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานอาคารสถานที่
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichayatschool@hotmail.com


โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

E-mail : info@watpichaiyatschool.ac.thphone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By https://watpichaiyatschool.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่