กลุ่มงานบริหารงบประมาณ- บุคลากรบุคลากร :: กลุ่มงานบริหารงบประมาณ


ชื่อ-สกุล : นางสาวตรีรัตน์ หนูเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichayatschool@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลพรรณ เอกณรงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichayatschool@hotmail.com


โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

E-mail : info@watpichaiyatschool.ac.thphone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By https://watpichaiyatschool.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่