กลุ่มงานบริหารงานบุคคล- บุคลากรบุคลากร :: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล


ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญจิตร นันทะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichayatschool@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายพงษ์ศักดิ์ อบอุ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichayatschool@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางภัทรอาภา ใจตรอง
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichayatschool@hotmail.com


โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

E-mail : info@watpichaiyatschool.ac.thphone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By https://watpichaiyatschool.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่