กลุ่มงานบริหารวิชาการ- บุคลากรบุคลากร :: กลุ่มงานบริหารวิชาการ


ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichayatschool@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวปนัดดา ชาญณรงค์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichayatschool@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวอารยา ดิษฐโชติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichayatschool@hotmail.com


โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

E-mail : info@watpichaiyatschool.ac.thphone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By https://watpichaiyatschool.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่