ฝ่ายอำนวยการ- บุคลากรบุคลากร :: ฝ่ายอำนวยการ


ชื่อ-สกุล : นางสาวสุชาวดี ศรีศิลา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มงาน : ฝ่ายอำนวยการ
ลักษณะของงาน : ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 042-281279
E-Mail : info@watpichaiyatschool.ac.th


โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

E-mail : info@watpichaiyatschool.ac.thphone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By https://watpichaiyatschool.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่