ข้อมูลนักเรียน- ข้อมูลทั่วไปข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียน
     จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 รวม 197 คน
ปีการศึกษา/ระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม เฉลี่ยต่อห้อง จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม เฉลี่ยต่อห้อง
อนุบาล 1 1 0 0 0 0 1 8 13 21 21
อนุบาล 2 1 0 0 0 0 1 11 9 20 20
รวมระดับอนุบาล 2 0 0 0 0 2 19 22 41 20
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 0 0 0 0 1 12 10 22 22
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 0 0 0 0 1 17 14 31 31
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 0 0 0 0 1 11 14 25 25
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 0 0 0 0 1 10 13 23 23
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 0 0 0 0 1 18 13 31 31
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 0 0 0 0 1 8 16 24 24
รวมระดับประถมศึกษา 1 0 0 0 0 6 76 80 156 20
รวมทั้งหมด 8 0 0 0 0 8 95 102 197 25

 


โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

E-mail : info@watpichaiyatschool.ac.thphone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By https://watpichaiyatschool.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่