ทดสอบภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ทดสอบภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์

  โพสต์ : 29  2562 เวลา 13:56:47

 


บุคลากร

นางสาวสุชาวดี  ศรีศิลา
นางสาวตรีรัตน์  หนูเจริญ
นางสาวขวัญจิตร  นันทะ
นายสุภาพ  หมั่นงาม
นางสาวชลธิชา  วุฒิพงศ์ปรีชา


โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

E-mail : info@watpichaiyatschool.ac.thphone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By https://watpichaiyatschool.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่