ประเมิน สมศ. รอบ 4- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประเมิน สมศ. รอบ 4บุคลากร

สุชาวดี  ศรีศิลา

สุชาวดี ศรีศิลา

ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดพิชัยญาติ
17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดพิชัยญาติรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. โดยท่านคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1. นายล้วน โพธิ์พูล
2. นางจิระพันธ์ นามชวัด
3. นางนันท์นภัส นาดี
4. นางสาวเหมวรรณ แตงอ่อน

  โพสต์ : 17 มิ.ย. 2562 เวลา 19:42:55

 

 

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

32 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา2 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600

E-mail : watpichaiyatschool@hotmail.co.th  phone : 02 437 3768

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.watpichaiyatschool.ac.th
Design bywebkroox.com