โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

  

วีดีโอกิจกรรม หมวด  :: รวมกิจกรรม Video ::  มหานครแห่งการเรียนรู้ BKK โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

มหานครแห่งการเรียนรู้ BKK โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

หมวด : รวมกิจกรรม Video  อัปโหลดเมื่อ 19-Jul-2020 04:28:32 PM

Embed
373
pageview
 


บุคลากร

นางสาวสุชาวดี  ศรีศิลา
นางสาวตรีรัตน์  หนูเจริญ
นางสาวขวัญจิตร  นันทะ
นายสุภาพ  หมั่นงาม
นางสาวชลธิชา  วุฒิพงศ์ปรีชา


โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

E-mail : info@watpichaiyatschool.ac.thphone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By https://watpichaiyatschool.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่